Start > Kursy > Najczestsze pytania
 

Polski  |  Español

Najczęstsze pytania

1. Czy można zarezerwować miejsce w grupie?

Rezerwacja miejsca w grupie możliwa jest tylko po dokonaniu płatności.

 

2. Czy trzeba robić test, jeżeli ktoś w ogóle nie uczył się hiszpańskiego?

Test obejmuje wiedzę z języka hiszpańskiego. W takim razie, jeżeli ktoś nie uczył się w ogóle tego języka, nie robi testu i podaje dane podczas pierwszego kontaktu telefonicznego na poziomie zerowym.

 

3. Czy można zapisać się do konkretnego lektora?

Można, ale dopiero po rozpoczęciu zajęć, w miarę wolnych miejsc. Przed rozpoczęciem zajęć lektorzy nie są jeszcze przydzieleni do konkretnych grup, więc nie jest to możliwe.

 

4. Czy można przyjść na lekcję próbną?

Instytut Cervantesa nie przewiduje organizowania pokazowych lekcji próbnych.

 

5. Czy opłatę za kurs można wnosić gotówką?

Wpłaty w gotówce nie są przyjmowane.

 

6. Czy opłatę za kurs można wnosić kartą?

Tak, oraz przelewem.

 

7. Co oznacza określenie „wpłata gotówkowa” stosowane na Państwa stronie internetowej, skoro nie przyjmują Państwo pieniędzy gotówką?

„Wpłata gotówkowa na konto Instytutu” oznacza sytuację, w której osoba zainteresowana przynosi odpowiednią kwotę w gotówce do urzędu pocztowego lub oddziału banku, nawet jeżeli nie ma w nim konta i zleca tej instytucji wpłacenie pieniędzy na konto Instytutu Cervantesa.

 

8. Czy Instytut Cervantesa honoruje przy kwalifikacji na poszczególne poziomy dokumenty poświadczające znajomość języka hiszpańskiego wystawione przez inne szkoły?

Instytut Cervantesa uznaje wartość posiadanych dokumentów potwierdzających znajomość języka hiszpańskiego. Testy służą jednak bardzo konkretnemu celowi – określeniu poziomu znajomości języka hiszpańskiego zgodnie z kryteriami Instytutu.

 

9. Jak długo trwa test i z czego się składa?

Czas jest zmienny, zależy w głównej od predyspozycji piszącego test. Wynosi zwykle od 30 minut do ok. godziny. Test składa się z części ustnej, dzięki której lektor określa w przybliżeniu poziom przyszłego ucznia i pisemnej, która pozwala doprecyzować tę ocenę. Poświęcenie przez Państwa cennego czasu pozwala na dokładne sprawdzenie, na jakim poziomie jest Państwa znajomość języka hiszpańskiego zgodnie z kryteriami Instytutu.

 

10. Czy można chodzić na zajęcia o różnych godzinach w różne dni (do kilku grup), na przykład o 8.00 w poniedziałki i o 18.00 w środy? Niestety, nie jest to możliwe, ponieważ każda grupa realizuje program nauczania w swoim szczególnym rytmie.

 

11. Czy podręczniki są wliczone w cenę kursu?

Wszelkie materiały pomocnicze, które otrzymują Państwo w Instytucie Cervantesa w trakcie zajęć są nieodpłatne. Podręczniki zakupuje się jednak oddzielnie.

 

12. Czy podręczniki należy kupić przed pierwszymi zajęciami?

Tytuły podręczników znane są od początku okresu zapisów. Mogą Państwo zaopatrzyć się w nie już przed pierwszymi zajęciami, ale nie jest to konieczne.

 

13. Czy zapis na kurs obowiązuje przez cały semestr czy przez rok?

Zapisu dokonują Państwo na jeden semestr albo, w lecie, na jeden miesiąc obejmujący konkretny poziom.

 

14. Czy z zajęć w semestrze zimowym przechodzi się automatycznie do takiej samej grupy (dni, godziny) w semestrze letnim?

Rozkład zajęć w Instytucie jest ustalany na jeden semestr i modyfikowany co semestr. W związku z tym osoby zainteresowane kontynuacją nauki powinny pod koniec semestru zimowego lub w przerwie międzysemestralnej dokonać ponownego zapisu i przejść przez całą procedurę jak w poprzednim semestrze.

 

15. Czy jeżeli ktoś chodzi na zajęcia w semestrze zimowym, ma gwarancję miejsca w semestrze letnim?

Instytut Cervantesa prowadzi wolny system zapisów, w którym decyduje kolejność zgłoszeń.

 

16. Czy w czerwcu można zapisać się na semestr zimowy kolejnego roku szkolnego?

Ze względów organizacyjnych zapisy na semestr zimowy rozpoczynają się zawsze na początku września.

 

17. Czy można sie zapisać on-line?

Obecnie zapis on-line nie jest możliwy, ponieważ na razie Instytut nie dysponuje odpowiednimi możliwościami technicznymi.

 

18. Co zrobić, jeżeli po zakończeniu testu kwalifikacyjnego sekretariat okaże się już zamknięty?

Należy zabrać dokument z wynikiem testu przygotowany przez lektora i następnego dnia w godzinach otwarcia sekretariatu zgłosić się telefonicznie lub osobiście podając wynik testu.

 

19. Czy zrobienie testu kwalifikacyjnego gwarantuje miejsce w grupie?

Zrobienie testu kwalifikacyjnego pozwala jedynie na określenie poziomu znajomości języka hiszpańskiego. Nie gwarantuje natomiast miejsca w grupie. Może się więc niestety zdarzyć, że po zrobieniu testu okaże się, że w danej grupie brakuje wolnych miejsc. Aby zmniejszyć niebezpieczeństwo takiej sytuacji, warto z dużym wyprzedzeniem zrobić test.

 

20. Czy można zapłacić za kurs on-line?

W tej chwili ta opcja jest niedostępna.

 

21. Czy w Instytucie Cervantesa są jakieś zniżki?

Obecnie obowiązuje nowy, atrakcyjny system zniżek:

  • Osobiste (dla uczniów, studentów, bezrobotnych, emerytów, rencistów i niepełnosprawnych - pod warunkiem przedstawienia stosownego dokumentu): -10% ceny.
  • Zniżka za kontynuację (dla osób, które uczęszczały na kurs w poprzednim semestrze): -10% ceny. UWAGA: Zniżka za kontynuację przysługuje osobom, które zapiszą się nie później niż na tydzień przed rozpoczęciem kursu.
  • Rodzinne (dla małżeństw, rodzeństwa, rodziców, dzieci). Pierwsza osoba płaci 100% ceny. Każda kolejna osoba korzysta ze zniżki: -10% ceny.
  • Dla osób, które uczęszczają na więcej niż jeden kurs: -10% ceny każdego kursu.

Łączna suma zniżek na jednego uczestnika nie może przekraczać 20% ceny.


22. Jaki jest koszt certyfikatu?

Zaświadczenia z kursów ogólnych i specjalistycznych oraz certyfikaty ze szkoleń będą wydawane uczniom odpłatnie. Cena 30 zł. Potwierdzenia zapisu oraz pokwitowania i rachunki są bezpłatne.

 

Aktualna oferta kursów języka hiszpańskiego

Semestr wiosenny 2015. Pobierz PDF.

© Instituto Cervantes (Hiszpania), 1991-2015. Wszystkie prawa zastrzeżone
varsovia@cervantes.es